Với điều kiện thời tiết tại Việt Nam, việc dành nhiều thời gian ngoài vườn hơn trong nhà là điều tất yếu. Cộng với mức ảnh hưởng của không khí và khói bụi khiến người ở chú ý đến sân vườn nhiều hơn là điều tất yếu. Cảnh quan sân vườn biệt thự cho phép