Chắc chắn việc có thêm một khu tiểu cảnh- hòn non bộ đẹp trong nhà sẽ khiến cho ngôi nhà trở nên sinh động hơn rất nhiều. Với những gia đình không có điều kiện để xây dựng tiểu cảnh bên ngoài vườn hoặc làm hòn non bộ ướt trong nhà, thì hòn non bộ